ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ನಂ.1 ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮುಂಬರುವ KAS/PSI/ PDO/Bank Exams ಇತ್ಯಾದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಸಂಚಿಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ :9980552082/83

ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ & ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Getting success in any competitive examination mainly depends on two things: One is quality coaching, and second is quality study material. The Classic KAS & IAS Study Circle, being run under the able guidance of Mr Laxman S Uppar, has been giving quality coaching for all the competitive examinations since 19 years. However, coaching is available only for those who come to the Study Circle and enroll themselves. The students preparing on their own in various towns and villages were not getting the quality material. Read more[..]

  © 2016 All rights reserved by Spardha Spoorti